Peat Kai3

All sticker line here

Sticker Line: ให้อภัยแค่ 50%
ให้อภัยแค่ 50% ที่เหลือยังไม่ให้อภัย

Sticker Line: โลกของคนขี้เกียจ
เอาไว้ใช้ในวันขี้เกียจวันหนึ่ง

Sticker Line: ไว้ใช้กะแฟน
สติกเกอร์ไว้ใช้กะแฟน

Sticker Line: แฟนที่ดีต้องซื้อสติกเกอร์ให้เราได้
สติกเกอร์ใช้กับคนรักกัน แฟน สามี ภรรยา ได้หมด